<Macro: (,)> -->

 

Clicwch Yma am y Polis

 

Y Person â gofal Materion Diogelu
yn Ysgol Abernant yw :

 

Mrs Geraldine Jenkins

Pennaeth

 

 Geraldine 1

 

Os nad ydw i ar gael siaradwch â

Mrs Carys Davies Athrawes

 

Y Llywodraethwraig â gofal Diogelu yw

Mrs Gaynor Lewis

COFIWCH – cewch siarad ag unrhyw aelod staff os oes rhywbeth yn eich poeni.