<Macro: (,)> -->

 

Prospectws

 

Mae'n rhoi cryn bleser i mi i'ch croesawi chi fel darpar rieni i Ysgol Abernant. Rwy'n falch o gael cyflwyno Prospectws yr ysgol i chi a gobeithiaf y gwelwch ef i fod yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth defnyddiol ond yn bwysicach na hynny y bydd yn eich helpu i ddileu unrhyw amhaeon a fyddai gennych ynglyn a'ch plentyn yn dechrau gyda ni yn yr ysgol.

Gallaf eich sicrhau ein bod yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle i ddatblygu i gyrraedd ei llawn botensial yn addysgiadol ac yn gymdeithasol.

  

Prosbectws yr Ysgol -

Cliciwch yma