<Macro: (,)> -->

Math o Ysgol: Ysgol Gynradd Gymunedol yw`r Ysgol hon a chanddi ddosbarth Babanod a dosbarth Iau. Daw`r disgyblion o ddalgylch eang o Henfwlch i Talog; ardal sy`n wledig ei natur. Lleolir ein hysgol mewn dyffryn hardd ac fe`i hamgylchynwyd gan diroedd amaethyddol ynhell oddi wrth unrhyw bryffyrdd. Yn unol â pholisi iaith yr Awdurdod Addysg, Ysgol categori A yw Ysgol Abernant. Amcan y polisi yw sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn ddwyieithog erbyn cyrraedd unarddeg oed. Bydd rhan helaeth o waith y plant hyd nes cyrraedd cychwyn blwyddyn 3 yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y gymraeg.