<Macro: (,)> -->

 

 

AELODAU’R CORFF LLYWODRAETHOL.  

 

Y LLYWODRAETHWYR

CYNRYCHIOLAETH

DYDDIAD TERFYN

Mrs. K. Gabelia

Enwebiad y Cyngor Cymuned

16/05/2018

Mr. I. Williams

Enwebiad Cymunedol

24/04/2020

Mrs. L. Beynon

Rhiant Lywodraethwr

23/11/2018

Mrs. N. Rees

Rhiant Lywodraethwr

13/03/2020

Mr. P Smith

Enwebiad Cymunedol

01/01/2020

Mrs. E. Jones

Rhiant Lywodraethwr

01/01/2020

Mrs. G. Lewis (Cadeirydd)

Awdurdod Addysg Leol

25/09/2016

Mrs. M. Griffiths

Awdurdod Addysg Leol

30/03/2018

Mrs. G. Jenkins

Pennaeth yr Ysgol

-

Mrs. L. Davies

Cynrychiolydd Athrawon

01/01/2016

 

Clicwch yma am y polisi cwynion