<Macro: (,)> -->

 

Clwb Brecwast Ysgol Abernant

 

Cynhelir clwb brecwast yn ddyddiol yn neuadd yr ysgol o 8.15 y bore nes 9.00 y bore.

Bydd angen ichi gofrestru eich plentyn/ plant gyda staff y clwb brecwast.

 

Clwb ar  ôl ysgol

 

Cynhelir clwb ar  ôl ysgol o Ddydd Llun i Ddydd Iau o 3.30 yh nes 5.30yh.

Am fwy o wybodaeth a wnewch chi gysylltu â’r ysgol.